บริษัท โซลาร์ ไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด

        ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ดูแลรักษาระบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ติดตั้งอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และแบบอัตโนมัติ (easy pass) , พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยภาษา JAVA , ORACLE, MySQL,ซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ปี คศ.2000


กลุ่มลูกค้าหลัก

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย)
 • บริษัท มิตรสินด่วน จำกัด (บริษัทในเครือ นิยมพานิช เชียงใหม่)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 • บริษัท รัดเดอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • กิจการร่วมค้า ซีเคแอลเอ็กซ์
 • บริษัท คิวฟรี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • บริษัท โซลาร์ เคเทค จำกัด
 • เกี่ยวกับเรา

  • ออกแบบและพัฒนาระบบ
  • ดูแลระบบ
  • บำรุงรักษา
  • งานติดตั้งอุปกรณ์
  • ตู้ Kiosk
  • ขายอุปกรณ์ IT
  • EASY PASS


  สำนักงานใหญ่

  Telephone:+662-5776013
  Email: solar@solar.co.th
  Website: www.solar.co.th

  80/126 ม.6
  ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
  จ.ปทุมธานี 12150

  สาขาเกษตร-นวมินทร์

  Telephone:+662-5776013
  Email: solar@solar.co.th
  Website: www.solar.co.th

  ชั้น1 อาคาร GEC Building
  17 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 31 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230